8 ขั้นตอนการจัดฟันกับออโธสไมล์เด็นทัล พัทยา

  15 สิงหาคม 2562  

1. ขั้นแรกเลยต้อง ปรึกษาจัดฟัน กับคุณหมอจัดฟันเพื่อตรวจรูปหน้า โครงสร้างกระดูกขากรรไกร และฟัน
2. คุณหมอจะแจ้งแผนการรักษาคร่าว ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาซึ่ง วิธีจัดฟัน แต่ละแบบก็ไม่เท่ากัน
3. พิมพ์ฟัน และ x-ray ได้แก่ Panoramic, Lateral cephalometric, หรือ PA cephalometric (ถ้าจำเป็น) เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการวินิจฉัย
4. การเคลียร์ช่องปาก เป็นขั้นตอนจัดฟันที่สำคัญก่อน การจัดฟัน ได้แก่ การอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน หรือผ่าฟันคุด เป็นต้น
5. ติดเครื่องมือ และปรับเครื่องมือในช่วงแรกจะเจ็บบ้าง เพราะฟันต้องได้รับการเคลื่อนฟัน ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการจัดฟัน และทุก ๆ 1-2เดือน คนไข้จะต้องมาปรับเครื่องมือ(ตามประเภทเครื่องมือจัดฟัน)
6. การดูแลสุขภาพช่องปากระหว่าง จัดฟัน เช่น การขูดหินปูน ทุก ๆ 3-6เดือน
7. การถอดเครื่องมือ และใส่รีเทนเนอร์
8. ติดตามการใส่รีเทนเนอร์ทุก ๆ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และทุก ๆ 1 ปี

โปรโมชั่นยอดนิยม

โปรโมชั่นฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟันด้วยแสง Blue Light การใช้แสงสีฟ้าและอุณหภูมิที่ต่ำกว่าแสงเลเซอร์ โดยการใช้แสงสีฟ้าที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงพิเศษ ทำให้กระบวนการของการฟอกสีฟัน เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประ...

โปรโมชั่นจัดฟันแบบใส 1 ทศวรรษ ออโธสไมล์

ราคาสุดพิเศษ Invisalign Full (Comprehensive)

โปรโมชั่นจัดฟัน 1 ทศวรรษ Orthosmile

โปรโมชั่นจัดฟันครบ 1 ทศวรรษออโธสไมล์
 

Scroll To Top