โปรโมชั่น

ค่ารักษา

การให้บริการ ราคา    
การตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก การวางแผนการรักษา ฟรี บาท
วัสดุรองพื้น วัสดุกระตุ้นการสร้างเนื่อฟัน (ในกรณีฟันผุลึก) 200 บาท
การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน/ด้าน 800 บาท
ขูดหินปูน 800-1,200 บาท
ขูดหินปูน (เกลาราก) 1,500-2,000 บาท
ปิดช่องว่าง ระหว่างซี่ฟัน 2,500-4,500 บาท
ฟอกสีฟันทั้งปากทำในคลินิก POLA 8,000 บาท
การครอบฟัน PFM โลหะทั้งชิ้น 9000 บาท
การฟอกสีฟันด้วย Zoom 9,000-10,000 บาท

โปรโมชั่นยอดนิยม

โปรโมชั่นฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟันด้วยแสง Blue Light การใช้แสงสีฟ้าและอุณหภูมิที่ต่ำกว่าแสงเลเซอร์ โดยการใช้แสงสีฟ้าที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงพิเศษ ทำให้กระบวนการของการฟอกสีฟัน เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประ...

โปรโมชั่นจัดฟันแบบใส 1 ทศวรรษ ออโธสไมล์

ราคาสุดพิเศษ Invisalign Full (Comprehensive)

โปรโมชั่นจัดฟัน 1 ทศวรรษ Orthosmile

โปรโมชั่นจัดฟันครบ 1 ทศวรรษออโธสไมล์
 

Scroll To Top