ออโธสไมล์เด็นทัลคลินิก พัทยา เป็นศูนย์ทันตกรรมจัดฟัน ที่เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือและเก้าอี้ทำฟันที่ทันสมัย พร้อมระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมทุกห้องตรวจรักษา ระบบเอ็กเรย์ดิจิตอล 3D สามมิติ และเลเซอร์เซ็นเตอร์ เรามีนวัตกรรมใหม่ในการใช้แสงเลเซอร์กระตุ้นการจัดฟัน ออโธสไมล์เด็นทัล จัดเป็นศูนย์ฟอกสีฟัน เราให้บริการงานฟอกสีฟันทุกระบบ ซึ่งท่านสามารถเลือกระบบที่ท่านพอใจ ไม่ว่าจะเป็น Zoom, Cool Blue Light หรือแบบฟอกสีฟันเองที่บ้าน

เรามิได้ดูแลเฉพาะฟันของท่าน เรายังใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความสวยงามสมดุลของใบหน้า อย่างเช่นในงานจัดฟัน เราไม่ได้เรียงฟันให้เรียบเพียงอย่างเดียว คุณหมอยังใส่ใจในลักษณะรูปร่างของฟัน ปรับแต่งในรายละเอียดให้เข้ากับรูปใบหน้าของแต่ละคน และท่านยังสามารถเลือกชนิดเครื่องมือจัดฟันให้เข้ากับบุคลิกของตัวท่านเอง เช่น การจัดฟันแบบใสไร้ลวด ( Invisalign) หรือการจัดฟันด้านในแบบมองไม่เห็น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องเข้าสังคมเป็นประจำ ไม่อยากไม่ผู้อื่นทราบว่าจัดฟันอยู่ หรือการจัดฟันแบบโลหะ เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบสีสัน สนุกกับการเปลี่ยนสียางจัดฟันในแต่ละเดือน หรือการจัดฟันแบบ Damon หรือ Speed เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลามาทำการปรับเครื่องมือทุกๆเดือน ส่วนในงานใส่ฟันก็เช่นเดียว นอกจากท่านจะได้ฟันใหม่ที่สามารถใช้เคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ท่านยังจะได้ฟันใหม่ที่สวยงามอีกด้วย ไม่ว่าคุณจะมีอายุเท่าไหร่ก็สามารถมีฟันที่สวยงามได้

"คลินิกทันตกรรมคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานที่เน้นการให้บริการทางด้านทันตกรรมแบบครบวงจร"

วิสัยทัศน์

" เราจะเป็นผู้นำทันตกรรมที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ภายใต้การบริการที่เป็นกันเอง และล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย "

พันธกิจ

เรามุ่งเน้นการให้บริการด้านทันตกรรมเท่าเทียมระดับสากล โดยการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวกและรวดเร็วให้กับทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในการรักษา รวมถึงมาตรฐานการบริหารด้านการบริการที่มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สูงสุดที่ผู้เข้ารับการรักษาพึงได้รับ

นโยบาย

" มุ่งมั่น ให้บริการรักษาพยาบาลทางด้านทันตกรรมที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อสนองความต้องการของผู้รับบริการ ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด "

หลักการและมาตรฐานที่ครบวงจร

เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้วยหลักการและมาตรฐานดังต่อไปนี้

  1. มาตรฐานการให้บริการทางทันตกรรมอย่างผู้เชี่ยวชาญ
  2. การบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล
  3. การรักษามาตรฐานความสะอาดและใส่ใจในทุกขั้นตอน
  4. ระดับราคาที่เหมาะสม
  5. การดูแลเอาใจใส่และให้ความสำคัญแก่ผู้เข้ารับบริการ

ด้านมาตรฐานความสะอาด และการฆ่าเชื้อ

เราให้ความสำคัญกับเรื่องความสะอาดและการฆ่าเชื้อเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

การควบคุมดูแลความสะอาดและการฆ่าเชื้อ

ศูนย์ทันตกรรมจัดฟัน ออโธสไมล์ เราให้ความสำคัญสูงสุดด้านความสะอาดและการปลอดเชื้อ เรามีมาตรฐานการรักษาความสะอาดและการฆ่าเชื้อที่สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ADA1 OSHA และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ ด้วยวิธีการนึ่งอบค่าเชื้อที่ความร้อนและแรงอัดสูง เครื่องมือทันตกรรมต่างๆที่เราเลือกใช้นั้นมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าที่ใช้ในโรงพยาบาลเอกชน

เราใส่ใจและเข้มงวดในด้านการรักษาความสะอาดและการฆ่าเชื้อ เพื่อสภาพแวดล้อมที่สะอาดและสวยงาม นอกเหนือไปจากห้องตรวจและเครื่องมือที่ใช้ในการรักษา ทั้งนี้เราพยายามเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่สามารถใช้ครั้งเดียวและทิ้งได้ทันที เช่นถุงมือ ถ้วยน้ำ รวมถึงน้ำที่ใช้ ในการรักษาที่ศูนย์ทันตกรรมของเราได้ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยเครื่องกรองน้ำและรังสี ultra-violet

เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาหรือตอบปัญหาข้อสงสัยทุกเรื่องเกี่ยวกับระบบการฆ่าเชื้อและการรักษาของเรา เพื่อความสบายใจและมั่นใจสูงสุดของผู้เข้ารับบริการทุกคน

Scroll To Top