โปรโมชั่นฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟันด้วยแสง Blue Light การใช้แสงสีฟ้าและอุณหภูมิที่ต่ำกว่าแสงเลเซอร์ โดยการใช้แสงสีฟ้าที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงพิเศษ ทำให้กระบวนการของการฟอกสีฟัน เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ระยะเวลาที่ใช้ในการฟอกสีฟันประมาณ 30-60 นาที ไม่ทำลายผิวเคลือบฟัน และไม่ทำให้ฟันเกิดความเสียหาย ข้อดี คือสามารถฟอกสีฟันได้ในระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเสียเวลาทำเองที่บ้าน

พิเศษ! 4,900 บาท จาก ราคาปกติ 6,500 บาท

ตั้งแต่ 28 สิงหาคม – 30 กันยายน 2562

ราคา 4,900


โปรโมชั่นยอดนิยม

โปรโมชั่นฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟันด้วยแสง Blue Light การใช้แสงสีฟ้าและอุณหภูมิที่ต่ำกว่าแสงเลเซอร์ โดยการใช้แสงสีฟ้าที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงพิเศษ ทำให้กระบวนการของการฟอกสีฟัน เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประ...

โปรโมชั่นจัดฟันแบบใส 1 ทศวรรษ ออโธสไมล์

ราคาสุดพิเศษ Invisalign Full (Comprehensive)

โปรโมชั่นจัดฟัน 1 ทศวรรษ Orthosmile

โปรโมชั่นจัดฟันครบ 1 ทศวรรษออโธสไมล์
 

Scroll To Top