โปรโมชั่นฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟันด้วยแสง Blue Lightการใช้แสงสีฟ้าและอุณหภูมิที่ต่ำกว่าแสงเลเซอร์ โดยการใช้แสงสีฟ้าที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงพิเศษ

ทำให้กระบวนการของการฟอกสีฟัน เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพระยะเวลาที่ใช้ในการฟอกสีฟันประมาณ 30-60 นาที

ไม่ทำลายผิวเคลือบฟัน และไม่ทำให้ฟันเกิดความเสียหายข้อดี คือสามารถฟอกสีฟันได้ในระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง พิเศษ! 3,900 บาท
จาก ราคาปกติ 8,000 บาท

ราคา 3,900


โปรโมชั่นยอดนิยม

โปรโมชั่นฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟันด้วยแสง Blue Lightการใช้แสง...

โปรโมชั่นจัดฟันแบบใส 1 ทศวรรษ ออโธสไมล์

ราคาสุดพิเศษ Invisalign Full (Comprehensive)

โปรโมชั่น วีเนียร์ ทำฟัน Veneers

โปรโมชั่น วีเนียร์ ทำฟัน Veneers 

Scroll To Top