เทคโนโลยีจัดฟัน


AcceleDent เทคโนโลยีแสงเลเซอร์ช่วยให้การจัดฟันเร็วขึ้น

ประสิทธิภาพการจัดฟัน Invisalign เพิ่มมากขึ้น! หากจัดฟันร่วมกับเครื่องมือ "AcceleDent" AcceleDent" ตัวช่วยด้านการจัดฟัน Invisalign ซึ่งจัดฟันได้เร็วถึง 50%‼ ✔ฟันจะสามารถเคลื่อนตัวให้มาอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการได้ รวดเร็วถึง 50% ✔ปล่อยความถี่เฉพาะที่เป็นแรงสั่น ✔ความรู้สึกเจ็บหรือปวดฟันลดน้อยลงมาก ✔เครื่องมือน้ำหนักเบา และใช้งานง่าย ✔เหมาะมาก! กับคนที่ไม่มีเวลามาพบทันตแพทย์

  15 สิงหาคม 2562

การใช้ Dental CT Scan ร่วมกับการวางแผนก่อนการรักษา ช่วยเพิ่มความสำเร็จในการทำรากเทียมและความปลอดภัยแก่คนไข้

การใช้ Dental CT Scan ร่วมกับการวางแผนก่อนการรักษาเพื่่อช่วยเพิ่มความสำเร็จในการทำรากเทียมและความปลอดภัยแก่คน ไข้โดยมีข้อดีดังต่อไปนี้ สามารถมองเห็นได้ 3 มิติ คือ ทั้งภาพตัดแนวแกนกลางหรือบน-ล่าง ภาพตัดแนวขวางและภาพแนวกว้างทั้งหมด สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดของกระดูกทั้งชั้นใจเชิงคุณภาพ (Quality) และปริมาณ (Quantity) ทำให้ได้ข้อมูลที่มีความแม่นยำและเที่ยงตรงทางด้านกายวิภาคของคนไข้ เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากเครื่องถ่ายภาพรังสีช่องปากในระบบ 3 มิติ หรือ Dental CT Scan จะไม่เกิดบิดเบี้ยวเลย ช่วยในขั้นตอนการวางแผนการรักษาได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น เช่น บริเวณที่จะทำรากเทียมมีความหนาของกระดูกไม่เพียงพอ จึงต้องเพิ่มขั้นตอนการปลูกกระดูกในบริเวณที่จะฝังรากเทียมให้มีขนาดที่ เหมาะสมก่อนการฝังรากเทียม ช่วยในการทำแบบจำลอง (Surgical stent) ที่จะวางตำแหน่งรากเทียมในขั้นตอนการผ่าตัดปลูกรากเทียม

  12 มีนาคม 2562

Scroll To Top