ทันตแพทย์หญิง : ณปรางค์ เถรว่อง


CERTIFICATES

ทันตแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับ

ทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมตกแต่ง

วุฒิการศึกษา

ทบ.มหาวิทยาลัยรังสิต


รายละเอียดเกี่ยวกับทันตแพทย์

gruaduated from the Faculty of Dentistry at Rangsit University. Dr.Napang retains a keen interest in general, restorative dentistry and cosmetic dentistry.

Scroll To Top