ทันตแพทย์ : เฉลิมพร พรมมาส


CERTIFICATES

ทันตแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับ

ปริทันตวิทยาและรากเทียม

วุฒิการศึกษา

ทบ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรสาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล


รายละเอียดเกี่ยวกับทันตแพทย์

Dr. Chalermporn Prommas graduated from the Faculty of Dentistry at Chiangmai University in 2009. Dr.Chalermporn is currently working full time at The Queen Sirikit Naval Hospital in Sattahip Chonburi. He received his  Certificate in Periodontology (Residency program) from Mahidol University in 2014. Dr. Chalermporn then received his Thai Board Certified in Periodontology in the year 2015

His work is focusing on Periodontal treatment, aesthetic periodontal surgery and implant dentistry.

Scroll To Top