การรักษา

เคสฟันยื่น ห่าง ไม่อยากถอนฟัน ( Invisalign)


เคสฟันซ้อนเก ส่วนใหญ่แล้วในคนไทยที่มีฟันซ้อนเก มักจะมีการยื่นของฟันหน้าร่วมด้วย แผนการรักษาส่วนใหญ่จึงมักต้องมีการถอนฟันร่วมกับการจัดฟัน ดังในเคสตัวอย่างต่อไปนี้ส่วนใหญ่จัดฟันร่วมกับการถอนฟันกรามน้อย 4 ซี่ หรือในบางกรณี ถ้าหากคนไข้มีฟันกรามใหญ่ที่สภาพไม่ดี คุณหมอก็อาจพิจารณาเลือกถอนฟันที่สภาพไม่ดีออกแทน เพื่อให้มีที่ว่างในการเรียงฟันให้เรียบ และดึงฟันหน้าเข้า เมื่อจัดฟันเสร็จแล้วคนไข้ก็มักจะมีรูปหน้าที่เปลี่ยนไป ดูเรียวขึ้น และมีรอยยิ้มที่สวยงามขึ้น

Scroll To Top