การรักษา

เคสฟันยื่นเยอะ และกัดสบลึก จัดฟันร่วมกับการใส่หมุดจัดฟัน


เคสฟันยื่นเยอะ หรือเคสที่มีปัญหาโครงสร้างขากรรไกรร่วมด้วย ส่วนใหญ่คุณหมอจะแนะนำให้ปักหมุดร่วมด้วย เพื่อใช้หมุดเป็นตัวดึงฟัน ซึ่งจะทำให้สามารถเคลื่อนฟันเพื่อปิดช่องว่างที่ถอนออกได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถดึงฟันหน้าเข้าได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้หากไม่ได้ปักหมุด อาจทำให้เวลาดึงปิดช่องถอน ฟันหลังจะเคลื่อนมาข้างหน้าแทน ซึ่งจะทำให้เมื่อจัดฟันเสร็จแล้ว ฟันหน้ายังเหยินอยู่ก็เป็นได้

Scroll To Top