การรักษา

ฟันยื่นมาก ใส่หมุดจัดฟัน


เคสฟันยื่นเยอะ หรือเคสที่มีปัญหาโครงสร้างขากรรไกรร่วมด้วย แต่คนไข้ไม่อยากผ่าตัดขากรรไกร ส่วนใหญ่คุณหมอจะแนะนำให้ปักหมุดร่วมด้วย เพื่อใช้หมุดเป็นตัวดึงฟัน ซึ่งจะทำให้สามารถเคลื่อนฟันเพื่อปิดช่องว่างที่ถอนออกได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถดึงฟันหน้าเข้าได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้หากไม่ได้ปักหมุด อาจทำให้เวลาดึงปิดช่องถอนฟัน ฟันหลังจะเคลื่อนมาข้างหน้าแทน ซึ่งจะทำให้เมื่อจัดฟันเสร็จแล้ว ฟันหน้ายังเหยินอยู่ก็เป็นได้

Scroll To Top